Cele i misja

Zawsze masz możliwość wyboru swojej drogi, prawda?

Dla większości z nas odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się bardzo prosta. Niestety nie dla wszystkich. Naszym celem jest pokazanie dzieciakom, jak wiele możliwości mają przed sobą i jak wiele różnych kursów w swoim życiu mogą obrać. Pokazanie im alternatyw, których nie zauważają ze względu na wykluczające, często dysfunkcyjne środowisko, w którym przyszło im żyć. Wierzymy, że poprzez dzielenie się z nimi własnymi doświadczeniami oraz pokazanie im żeglarstwa jesteśmy w stanie wskazać im różne kierunki oraz kształtować postawy, które pomogą im w przyszłości.

Wierzymy, że promowanie aktywnego stylu życia i zaszczepianie w dzieciakach pasji jest jednym ze sposobów ułatwiających zapobieganie, a nawet eliminowanie zachowań ryzykownych, które tak często można zaobserwować wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. I to jest właśnie nasza misja – wyrównanie szans poprzez pokazanie wielu możliwości, które z dużym prawdopodobieństwem są niedostępne dla dzieci mieszkających w domach dziecka lub pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych czy z trudną sytuacją materialną.

„Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej ustawić żagle.”

Andreas Pflüger